TIETOA MEISTÄ

Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan uusiin yhteiskuntiin. Lähes 60 vuoden aikana työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa. Tuemme pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnissa ja yhteiskuntien jäseninä ja rakentajina.

KERÄYSLUPA

Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2022/1497

Lupa on myönnetty Suomen Pakolaisapu ry:lle 07.09.2017 ja on voimassa 01.01.2018 – 31.12.2022 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään vuosien 2018-2022 aikana pakolaisten, siirtolaisten ja maahanmuuttaneiden hyväksi tehtävään työhön Suomessa ja ulkomailla.
 
Kerätyillä varoilla toteutetaan ulkomailla tehtävää kehitysyhteistyötä, kuten lukutaito-, yrittäjyys- ja ammattikoulutusta pakolaisille ja paluumuuttajille. Suomessa varoilla edistetään pakolaisten, siirtolaisten ja maahan muuttaneiden kotoutumista sekä tehdään vaikuttamis-, kansainvälisyyskasvatus- ja tiedotustyötä.
 
Varoilla voidaan tukea myös YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n toimintaa kriisialueilla ja akuuteissa globaaleissa pakolaistilanteissa.

Varoja voidaan käyttää edellä mainittuja tarkoituksia tukeviin toimintoihin ja luvan saajan hallintokuluihin siltä osin, kuin kulut palvelevat välittömästi kerättävien varojen yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia.